Update cookies preferences Update cookies preferences

Detektory radarowe z bazą danych GPS
przeciwko stacjonarnym zagrożeniom

detektory

GPS U1

GPS M1

Co warto wiedzieć o pomiarach radarowych?

Pod względem technologicznym rozróżniamy 3 rodzaje policyjnych pomiarów prędkości pojazdów: pomiary laserowe, radarowe i inne.

Słowo „RADAR” jest skrótem z angielskiego terminu „RAdio Detection And Ranging”, który oznacza wykrywanie oraz wyznaczanie odległości za pomocą fal elektromagnetycznych. Urządzenie pomiaru radarowego emituje sygnały mikrofalowe w postaci sferycznej.

Sygnał pomiaru radarowego można wykryć, ale nie ma możliwości jego blokowania lub zakłócania. Podczas pomiaru radarowego robione są zdjęcia z odległości 50–60 m. , Pomiary radarowe można w odpowiednim czasie wykryć .niezawodnym urządzeniem. To urządzenie w odpowiedniej odległości, nawet z dystansu kilkuset metrów, ostrzega kierowcę.

Ważne! Detektory sprowadzane z Ameryki lub Azji są produkowane na tamtejsze rynki i nie w każdym przypadku posiadają ustawienia potrzebne nam w warunkach europejskich, dlatego też do skutecznej ochrony przed pomiarami drogowymi, polecamy urządzenia KIYO TECHNOLOGY.

Technologia GPS w ochronie przed pomiarami drogowymi

Dzięki technologii GPS dostajemy dokładne informacje o zainstalowanych urządzeniach pomiaru prędkości, radykalnie minimalizując ilość fałszywych ostrzeżeń. Detektory z bazą danych GPS potrafią przekazywać informacje o takich urządzeniach pomiaru prędkości, które nie wysyłają żadnych sygnałów, to znaczy nie są wykrywalne ani dla jednostek radarowych, laserowych, ani dla jammerów.

Na polskich drogach znajduje się kilkaset fotoradarów, ale dzięki technologii GPS można je wykryć. Detektory posiadające technologię GPS cały czas monitorują naszą pozycję i ostrzegają nas przed miernikami prędkości i różnego rodzaju zagrożeniami na trasie, dzięki aktualizowanej bazie danych i odbiornikowi GPS. Zbliżając się do pozycji zagrożenia detektor GPS ostrzega nas o dystansie do obiektu i dozwolonej prędkości, co pozwala nam skorygować prędkość naszego pojazdu w odpowiednim czasie. Poza radarowym i laserowym pomiarem prędkości istnieje technologia, która nie wysyła aktywnych sygnałów, np.: pomiar odcinkowy (pomiar średniej prędkości) – kamera nagrywa numery tablic rejestracyjnych z zapisem dokładnego czasu. Jeżeli pojazd zbyt szybko przekracza dany dystans, oznacza iż przekroczył dozwoloną prędkość. Kamery nie wysyłają żadnych aktywnych sygnałów, co oznacza, iż mogą być wykryte jedynie za pomocą urządzenia posiadającego bazę danych GPS.

Detektory radarowe i laserowe posiadające technologię GPS oprócz ostrzegania przed konkretnymi punktami z zainstalowanymi urządzeniami pomiaru drogowego doskonale redukują też ilość fałszywych ostrzeżeń. Dzięki GPS detektor śledzi prędkość pojazdu i pozwala na regulację prędkości, poniżej której nie będzie wysyłał ostrzeżenia dla użytkownika.

Legalna ochrona przed pomiarem drogowym, detektorem radarowym i laserowym!

Art 66 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r: „Zabrania się wyposażania pojazdu w urządzenia informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia …”

Detektory radarowe z bazą danych GPS to urządzenia bezpieczeństwa drogowego, które ostrzegają kierowcę pojazdu aby uniknąć nadmiernej prędkości, ale w żadnym wypadku nie służą do zakłócania urządzenia pomiarowego. We wszystkich przypadkach należy utrzymywać ograniczenia prędkości i podróżować zgodnie z warunkami drogowymi! Przy podróżach zagranicznych proszę o sprawdzenie loklanych przepisó w dotyczących tego produktu!

 

Ilość urządzeń pomiaru prędkości pojazdów na polskich drogach

 

Wyróżniamy trzy rodzaje urządzeń pomiaru prędkości pojazdów: radarowe, laserowe i inne technologie.

 

 • Ilość na drogach:  ok.: 500 szt
 • Typ pomiaru:  Mobilny: 100%, Stacjonarny: 0% 
 • Sygnał:  Podczerwień
 • Właściwości sygnału:  Sygnał prosty sterowany
 • Ochrona:  Jammer
 • Ilość na drogach:  ok.: 800 szt
 • Typ pomiaru:  Mobilny: 1%, Stacjonarny: 99% 
 • Sygnał:  Mikrofale
 • Właściwości sygnału:  Sygnał sferycznie rozsyłany
 • Ochrona:  Detektor radarowy
 • Ilość na drogach:  ok.: 1%
 • Typ pomiaru:  Mobilny: 0%,  Stacjonarny: 100%
 • Sygnał:  Nie ma aktywnego sygnału
 • Właściwości sygnału:  Najczęściej nie wysyłają aktywnego sygnału
 • Ochrona:  Detektor GPS