Регистрация на продукт

KIYO VTX900GPS
  • KIYO TECHNOLOGY


Регистриране на продукти, които се нуждаят от актуализация

В случай, че Вие разполагате с продукт, който може да се актуализира, от основно значение е, че той винаги трябва да бъде използван с най-новия софтуер и база данни! Само в такъв случай може да се гарантира това, че Потребителите винаги да са уведомени навреме и винаги да разполагат с най-актуалната информация по отношение на местоположението на дебнещите ги спийдкамери и системи за измерване.

Не може да очакваме от Вас, че всяка седмица ще проверявате на уебсайта ни, дали е настъпила някаква промяна или не, поради което, доколкото се появят нови спийдкамери, за Вашия продукт се създава нов софтуер и ние във възможно най-кратък срок Ви съобщаваме за това по имейл или по телефона, като при това Ви помагаме за извършване на нужните актуализации.

За тази цел Вие трябва само да ни предоставите няколко данни, тоест, да регистрирате Вашия KIYO продукт.Защо си заслужава да се регистрирате?

  • Персонализирана поддръжка на продуктите за важните дистрибутори.
    В случай, че имате какъвто и да е въпрос или проблем във връзка с продукта чрез нашия колцентър на английски език винаги ще получите нужната помощ.

  • Информация за новостите по отношение на Вашето средство.
    При положение, че за Вашето средство се получи ново допълнение, аксесоар, Вие ще получите информацията за това от първа ръка и ще Ви бъдат предложени изключителни отстъпки за тях.

  • Информация за актуализиране на софтуерите и за поправката на евентуални неточности.
    При положение, че за Вашето средство се получи нов софтуер или каквато и да е корекция, Вие ще бъдете уведомен веднага, а по този начин ще разполагате винаги с най-прясната информация.

 

По време на регистрацията Вие предавате Вашите данни за контакт и данните за продукта на KIYO, който сте закупили. На база на получените от Вас данни ние Ви предоставяме персонализирана поддръжка на продукта (актуализиране на софтуера, корекция на неточностите и т.н.) Заслужава си да регистрирате и продукти на KIYO от по-стара доставка, от преди години.

 


Избор на продукт

Изберете от списъка, с какъв тип продукт на KIYO разполагате. При положение, че не сте сигурни в избора, или ако разполагате с продукт, който не е производство на KIYO, изберете опцията "Bármilyen egyéb eszköz" {„Каквото и да е друго средство“}! В случай, че разполагате с много различни продукти на KIYO чрез натискане на червения надпис "További termék hozzáadása" {„Добавяне на други средства“} имате възможност да добавите и другите продукти.

За добавяне на серийния номер/серийните номера въведете серийния номер (заводския номер), даден на получената при закупуване на продукта гаранционна карта, а в случай, че нямате такава, полето може да се попълни със серийния номер, записан на самия продукт.

Въведете името/наименованието на дистрибутора, от когото сте закупили продукта на KIYO! В полето за забележки можете да запишете произволна информация във връзка с продукта (напр.: брой сензори, версия, тип и пр.).


Добавяне на други средства


Записване на личните данни

Моля, дайте Вашите контакти, за да може да Ви изпратим дистрибуторската дигитална гаранционна карта и при необходимост да може да се свържем с Вас.