Update cookies preferences Update cookies preferences

Индивидуални решения на

KIYO TECHNOLOGY

Надеждност

Вече повече от десетилетие технологията KIYO TECHNOLOGY {КИЙО ТЕХНОЛЪДЖИ} се счита за запазена марка за надеждна индивидуална защита против спийдкамерите. Продуктите на марката са изработени във всички случаи при сътрудничеството и под надзора на унгарските и други европейски специалисти в разполагащите с различните спецификации за качество южнокорейски заводи, поради което може да сте сигурни, че средствата, които се предлагат от нас са разработени специално за европейския пазар, и на първо място за унгарския. Нашата цел е постигането на максималната благонадеждност и ефективност на компетентни цени!

Индивидуална защита против спийдкамерите

Продуктите на  KIYO TECHNOLOGY за защита против спийдкамерите включват различните радарни и лазерни детектори, GPS детекторите и устройствата за противодействие на лазери. Нашият колцентър обезпечава непрекъснатата поддръжка на изработените за дадения пазар средства на английски език. Нашата национална и международна мрежа от дистрибутори е на Ваше разположение, за да Ви помогне да намерите и да изградите най-подходящата за Вас защита против системите на спийдкамерите. Моля, поискайте индивидуалната ни оферта: Искане на оферта

Радарни
детектори

С помощта на изработените за европейския пазар радарни детектори може да се получи предварителен сигнал за разположените радарни устройства за измерване на скоростта, но без да става намеса в тяхното функциониране.

Лазерни
детектори

С помощта на лазерните детектори на KIYO, разполагащи с интегрирани в специална рамка на табелата на регистрационния номер сензори, може ефикасно да се сигнализират лазерните устройства за измерване на скоростта.

Устройства за противодействие на лазери

С помощта на незабележимо вградените устройства за противодействие на лазери измерването на скоростта на движение може да се забави с няколко секунди, а по такъв начин става възможна сигурната корекция на скоростта на превозното средство

GPS
детектори

Радарните детектори, разполагащи с GPS база данни, са в състояние да означат опасните места (измерванията в даден участък на пътя, камери на светофарите и други опасни места) дори и без излъчване на сигнал.