Активен лазерен уред за сигнализиране KIYO D Ultimate за рамка към табелата на регистрационния номер

  • KIYO TECHNOLOGY


Вграденият в рамка на табелата на регистрационния номер активен лазерен уред за сигнализиране на триногите спийдкамери ARH CAM-S1

 

 

Лазерните сензори, вградени в проста и естетична, почти невидима рамка на табелата на регистрационния номер, следят непрекъснато сигналите на действащите на лазерен принцип устройства, тъй като всички те са подвижни пособия и може да се намират навсякъде. При засичане на уред за измерване на скоростта активните сигнализиращи устройства забавят предаването на данните от километража за няколко секунди, а по такъв начин, при нужда, скоростта на превозното средство може да се коригира.

 

 

 


Централният процесор на активното лазерно устройство за сигнализиране е снабдено с хардуер V5.0 и вече може да се настройва и да се актуализира и с помощта на компютър, а по такъв начин вече не се налага демонтирането и изпращането му за актуализация. Част на доставката са и кабелът, и USB флаш-паметта, необходими за извършване на актуализирането. Програмата, нужна за настройките и актуализирането може да се свали безплатно с щракване на бутона за актуализация.

 


активното лазерно устройство за сигнализиране функционира в два режима: активен режим / пасивен режим. За сменяване на режима на работа се използва ключът с 3 позиции. С помощта на алармиращ ключ устройството може да се дезактивира..

 

 

Новите качества на активното лазерно устройство за сигнализиране KIYO D Ultimate:

  • Произведено в ЕС
  • Лазерен детектор, активен, пасивен режим
  • Актуализиране с помощта на флаш-памет
  • Действието му може да се настройва с помощта на софтуер
  • Може да се вгради в комплексна система за защита против спийдкамери
  • Защита и срещу най-новите ARH CAM-S1
  • Сензорите може да се скрият в рамката към табелата на регистрационния номер
  • Със знак за типово одобрение (E7)
  • Алармиращ ключ

 

 

 

 


Лазерен детектор, активен, пасивен режим:

Режимите на активното лазерно устройство за сигнализиране KIYO D Ultimate може да се сменяват с помощта на ключ с 3 позиции. В позиция II. устройството функционира като активно лазерно средство за сигнализиране, а в позиция I. служи само като сензор и по никакъв начин не засяга измерванията на полицията. В положение 0. устройството е напълно изключено. С помощта на скрития алармиращ ключ устройството може да бъде дезактивирано по всяко време.

 


Не се излагайте на рискове!

Влезте в контакт с нас на телефон +36 62 202-303 или поискайте обратно повикване от нас, за да Ви помогнем да откриете най-подходящата за Вас система за защита против спийдкамерите и да Ви съобщим най-близкия до Вас сервиз за нейното поставяне: Искане на оферта

 

Заедно, под формата на система, просто, ефективно

С помощта на приложения към комплекта комуникационен кабел активното лазерно устройство за сигнализиране и технологичната GPS централа може да се свържат в една система. По такъв начин лазерните алармирания може да се допълнят с гласове и LED-ове в различни цветове, с което да станат още по-разбираеми, предизвикващи вниманието и по-лесни за ползване от потребителите. Цялата система сигнализира не само факта за самото лазерно измерване, а и неговата посока и вида на измерващия уред.

 

Свързването в система непрекъснато следи изправността, а при повреда алармира водача на превозното средство. При всяко стартиране прозвучава съобщение за актуалния режим (активен или пасивен), с което се ограничава вероятността от евентуалното използване в неправилен режим, или дори от случайно забравено изключено състояние.

 

С помощта на технологията GPS скоростта на превозното средство е винаги известна, а така може да се направи настройка за алармиране според скоростта, с което до голяма степен се намалява честотата на фалшивите сигнали, възникваща заради автомобилите, съоръжени с най-новите лазерни системи за поддържане на дистанция по натоварени трасета. Освен това може да се зададат GPS координатите на постоянните фалшиви лазерни аларми, където при това положение системата няма да сигнализира излишно.

 


Функциониране на активното лазерно устройство за сигнализиране KIYO D Ultimate:

Устройството се активира при пускане в експлоатация на двигателя, като фактът за това се маркира от постоянната LED светлина, а също и от пиукащия сигнал на устройството. При засичане/улавяне на подходяща дължина на вълната на инфрачервената светлина (във всекидневието: сигнал, лазер на лазерната спийдкамера) LED светлината примигва, а устройството издава звуков сигнал, с което на водача на превозното средство се сигнализира факта за измерването и за извършеното блокиране.

 

 

 

 

 

 

 

KIYO D Ultimate


снимки

 

KIYO D Ultimate

 

KIYO D Ultimate

 

KIYO D Ultimate

 

KIYO D Ultimate