Update cookies preferences Update cookies preferences

KIYO VTX950GPS
Радарен и лазарен детектор комбиниран с GPSr

Лазарен и радарен детектор с революционни новости за монтиране на предното стъкло, разполагащ с най-добрата GPS база дании на пазара, член на смейството на KIYO TECHNOLOGY. Меню и глас на унгарски език – разработен специално за детектиране на европейски радари. Присъщото за KIYO качество – с изключително добро съотношение полезна стойност/цена.

 

KIYO VTX950GPS беше оптимализиран специално за европейските пазари, което допринася за избягване на фалшивите тревоги, и вместо това насочва вниманието на шофьора към истинските източници на опасности. Освен това предоставя възможност за множество индивидуални настройки на своите потребители.

 

С помощта на GPS и предварително инсталираната, с възможности за актуализация, база данни VTX950GPS постоянно следи актуалната ви позиция, а също и това, дали на дадения маршрут се намира радар или друга опасност. Ако се приближавате към една такава точка, то тогава ви предупреждава на унгарски език относно оставащото разстояние и степента на превишаване на скоростта, която все още на време може да бъде коригирана.

 • Инсталирана база данни на постоянни радарни установки в Европа
 • Ръчно включване и изключване на детектирането на радарна честотна лента
 • Режими на работа градски и автомагистрала по избор
 • Изключване на звука в зависимост от скоростта
 • OLED дисплей с настройка на силата на светлина
 • Меню и глас на български език (по избор)
 • Индивидуални настройки
 • SRA и SLA за понижаване броя на фалшиви тревоги
 • Обхват X: 10.475 ± 10.575 GHz
 • Обхват К: 24.050 ± 24.250 GHz
 • Обхват Кa: 33.4 GHz, 34.3 GHz, 34.7 GHz, 35.5 GHz
 • Лазерно детектиране  (Fáma III, ARH CAM-S1, и т.н.)

 

Употреба на уреда

KIYO VTX950GPS се монтира лесно като за целта просто разположете монтажната конзола с вендуза на предното стъкло, след това включете към запалката захранването на устройството с помощта на предоставения щепсел за включване в запалка.

Уреда се активира след като включим запалването, което активиране се придружава от звуков и светлинен сигнал. При детектиране на лазарен или радарен сигнал заедно с появяващата се пиктограма на дисплея уреда предупреждава относно „опаността“ давайки информация и гласно на унгарски.

Уредът, преди употреба, си заслужава да бъде настроен в съответствие с подробното упътване на унгарски език. Менюто и гласът са изцяло на български език, поради това употребата и настройката са много лесни! (Може да бъде настроен дори и на английски език).

Честотната лента на детектора VTX950GPS беше предвидена специално за да може да бъде настроен съответно на европейските измерителни средства. Способен е от голяма дистанция да сигнализира за стесняващите се (т.е. по-прецизно може да бъде настроен) K и Ka, а също така и на X радарна лента работещи радарни сигнали. Способен е да открие и използваните в Европа лазерни сигнали, в това число и най-новия унгарски измерващ уред, ARH CAM-S1, а също и лазарни измерващи уреди от тип FÁMA.

Уредът може да бъде използван в две различни степени на чуствителност, което също спомага минимализирането на фалшивите тревоги:
  – Режим автомагистрала (Highway)
  – Градски режим (City)

Има възможност за използване на Градски (City) режим. По време на този режим уреда намаля броя на грешните тревоги, които могат да възникнат по време на градско движение (пр.: коли с фотоклетки). По време на тази настройка спада чувствителността към К обхвата, като чувствителността към означаващите по-голяма опасност X и Ka обхвати остава непроменена. Режимът Автомагистрала (Highway) тогава трябва да бъде включен, когато излезете извън града и се движите по път или магистрала. В този режим уредът е много по-чувствителен.

С натискане на бутона AUTO/MUTE се включва функцията AUTO/MUTE, която в случай на аларма 3 секунди след включването на сигнала, намаля силата на звука на половина, за да може шофьорът да се концентрира върху безопаснотта на движението.

С помощта на функциите SRA (Smart Radar Activation) и SLM (Smart Laser Mute) можем да разплагаме с още по-ефикасна защита, както и с такава срещу пътните камери!

Уреда разполага и с така наречената Няма функция в зависимост от скоростта. Под така настроената скорост уредът не дава предупреждения, като по този начин предотвратява повечето от фалшивите тревоги.

 

Чувствителността на детекторите монтирани на предното стъкло към лазери

По-рано се считаха за добро решение разпложените на предното стъкло лазерни и радарни детектори за защита срещу полицейските камери, обаче най-новите полицейски измерителни уреди, ARH CAM-S1, в сравнение с предшествиниците мерят от по-близо и в по-малък ъгъл поради което тяхният лазарен сигнал не във всички случаи достига височината на предното стъкло, където са разположени радарните и лазерни детектори.

Монтираните на предното стъкло детектори могат резултатно да се използват за откриване на радарите и по-старите лазерни измерителни средства, обаче за откриване на лазерни измерителни средства мерещи от близко и на низка височина си заслужава да се допълни вече наличния детектор на предното стъкло с монтиращ се в рамката на регистрационния номер лазарен детектор или лазерна блокировка.

 

KIYO VTX950GPS

снимки