Update cookies preferences Update cookies preferences

KIYO GPS M1
Система за предварително сигнализиране на стационарно средство за измерване при мотоциклетите

С пристигането на дългоочакваното хубаво време по пътищата се появяват все повече мотоциклети, готови да покоряват широките автомагистрали или да се спуснат в слалом по извитите планински шосета. И, естествено, по това време се случва така, че болшинството от тях се сблъскват с факта за проверка на скоростта със спийдкамерите или с подобните системи. Но за да не се случи това и през тази година, нашите инженери, при активното участие на много мотористи, разработиха най-новото средство, което по легален начин обезпечава защитата против стационарните системи за контрол на скоростта. Това средство е проектирано специално за мотоциклетите.

Функциониране на средството KIYO GPS M1:

 

Средството се включва при пускане на двигателя и започва да търси връзка с GPS спътниците. Премигваща LED светлина маркира факта за протичане на търсенето. Установяването на контакт и влизането на средството в активен режим на работа се регистрира с непрекъснатата светлина на LED-а. LED ивицата не свети до момента, в който моторът не навлезе в близост до опасното място. При това положение, ако скоростта на мотоциклета е под максималната разрешена скорост, LED ивицата свети с непрестанна бледа светлина, но ако скоростта е над максималната разрешена, тогава ивицата свети със силна премигваща светлина.

База данните и софтуерът на GPS детектора може да се актуализират чрез USB порта с помощта на флаш-памет.

В интерес на намаляване на заслепителната сила на светлината сигнализиращата LED ивица на средството нощно време свети с по-бледа светлина, а през деня – с пълен интензитет на светлината, което се регулира на база на GPS времето и на познатата таблица за времето на изгрев и залез

  • За предварително сигнализиране на стационарни средства за измерване на скоростта
  • Предварително инсталирана пълна база данни за цяла Европа
  • Безплатно актуализиране на база данните
  • Дистанция при предупреждаването 500 метра
  • LED дисплей с голям интензитет на светлината, може да се залепи и е водоустойчив
  • Може да се вгради и е скрит
  • GPS технология (външна GPS антена, влизаща в комплекта)

KIYO GPS M1

снимки