Update cookies preferences Update cookies preferences

KIYO GPS U1

за прогнозиране на инсталирани радарни измервания

Душата на системата, GPS U1, освен че предсказва инсталираните задръствания, съчетава и елементите на цялостната система. С негова помощ свързаните модули предупреждават с англоговорящ глас, а с помощта на GPS технологията броят на фалшивите аларми може да бъде ефективно намален.

 

Стационарните пунктове за проверка може да се установят ефикасно и навременно дори на 750 метра пред вратите на системата с помощта на легално използвани детектори в системата GPS, какъвто например е KIYO GPS U1. Скоростта трябва да се намали във всички случаи! Системите за сигнализиране на стационарни устройства за измерване на скоростта не са в състояние да блокират средствата за измерване на скоростта, а само да предупредят своевременно за приближаване към пункта за измерване, при което водачът на превозното средство при нужда да може да коригира скоростта на движение.

 

 

  • Сигнализиране на стационарно средство за измерване на скоростта
  • Предварително сигнализиране на други опасни пунктове (напр.: камера за преминаване на червено, опасен кръстопът и др.)
  • Безплатна възможност за актуализиране на европейската база данни
  • Предупреждения на английски език
  • Може да се скрие под арматурното табло с помощта на допълнителния кабел за комуникация и с GPS антената
  • Може да се избира дистанцията за предупреждаване
  • Възможност за настройка на предупреждението за превишаване на скоростта

Възможност за свързване на лазерна единица!

 

Като отделен самостоятелен продукт има възможност за закупуване на комуникационен кабел, с помощта на който може да се осъществи връзка към системата на лазерното средство за сигнализиране KIYO D Ultimate. При такова положение с помощта на уреда KIYO GPS U1 предупрежденията на лазерното средство представляват гласов звук, а с помощта и на многоцветен LED алармирането става още по-разбираемо, по-осведомяващо и по-удобно за ползване от потребителите. Към KIYO GPS U1 се свързва лазерното сигнализиращо средство KIYO D Ultimate, благодарение на което се сигнализира не само фактът за наличие на устройство за измерване, а и неговата посока и тип.

При включено положение KIYO GPS U1 непрестанно наблюдава работното състояние на лазерното средство KIYO D Ultimate и доколкото забележи каквато и да е нередност, уведомява за това водача на превозното средство с гласов звук. При пускане на двигателя KIYO GPS U1 съобщава за актуално настроения работен режим на лазерното сигнализиращо устройство KIYO D Ultimate, а по този начин може да се избегне функционирането му в неправилен работен режим, или евентуално незабелязаното му изключено състояние.

С помощта на GPS технологията, изградена към KIYO GPS U1 лазерното сигнализиращо средство KIYO D Ultimate разпознава скоростта на превозното средство, а по такъв начин се открива възможност за настройка на алармирането на лазерното устройство в зависимост от скоростта, а по такъв начин се намалява в значителна степен вероятността от фалшиво предупреждение заради най-новите лазерни системи за спазване на дистанция при движение по задръстените пътища. Освен това може да се въведат и постоянни GPS координати на пунктовете, съдържащи фалшиви лазерни предупреждения и така лазерното сигнализиращо средство KIYO D Ultimate на такива места няма да алармира.

Към устройството KIYO GPS U1 може да се свържат общо две лазерни сигнализиращи средства KIYO D Ultimate, с което системата може да се разшири до 8 бр. сензори.

 

Функциониране на средството:

KIYO GPS U1 се включва при пускане на двигателя и започва да търси връзка с GPS спътниците. Установяването на контакт с тях и влизането на средството в активен режим на работа се съпровожда от кратък звуков сигнал. След това, когато автомобилът е на място, средството показва точното време, а по време на движение актуалната скорост на превозното средство до момента, в който автомобилът наближи опасно място. Тогава се подава предупреждение на английски език, а на дисплея започва да броенето на оставащите до опасното място метри в намаляващ ред. С помощта на средството може да се зададат и собствени места/собствени „опасни“ точки (например неотбелязани все още в база данните нови стационарни системи за измерване на скоростта или считаните за опасни от индивидуален аспект кръстовища).

Скритото монтиране на GPS детектора може да се осъществи в различните жабки на арматурното табло или да се постави зад самото арматурно табло. При последното решение допълнително закупената GPS антена обезпечава приемането на сигналите от GPS спътниците.

Ако сигналът на разположеното зад арматурното табло средство се окаже недостатъчно силен, тогава силата на сигнала може да се увеличи многократно с помощта на изхода за външен високоговорител към комуникационния кабел и свързването му към закупения допълнително външен високоговорител. С помощта на допълнителния комуникационен кабел GPS детекторът е в състояние да сигнализира за опасностите чрез намиращия се на него LED и чрез издаване на звуков и визуален сигнал. При това положение средството може напълно да се скрие на различни места в арматурното табло, или дори изцяло под самото табло.

 

KIYO GPS U1

снимки