Update cookies preferences Update cookies preferences

KIYO D Ultimate

Настройка и актуализиране на софтуера

Възможности за настройка и актуализиране

Функционирането на активното лазерно сигнализиращо средство KIYO D Ultimate може да се настройва с помощта на компютърен софтуер и флаш-памет, а по същия начин може да се актуализира и неговият firmware (тоест, основният му софтуер, който съдържа например измерващите скоростта системи, които той е в състояние да разпознае). За промяна на настройките, респективно за актуализиране на неговия firmware най-напред трябва да се изтегли софтуерът за настройка на средството KIYO D Ultimate.

Поверете на професионален специалист промяната на настройките на средството!
По отношение извършването на настройките на продукта нашите дистрибутори и сервизни партньори получават необходимото обучение. Промяната на настройките на продукта без познанията от тези обучения е рискована, а в известни случаи може да се стигне дори до пълното унищожаване на продукта. Поради тази причина ние предоставяме за нашите клиенти само основните права за софтуера, които дават възможност за извършване актуализирането на firmware, но на нашите партньори, които преминават нужното обучение, може да предоставим и правата за промяна на настройките на продукта.

За да получите кода, необходим за извършване на актуализацията и за подходящата подръжка на закупения продукт трябва да се регистрирате на следната страница:
KIYO Technology регистрация

За да сме в състояние да предоставим на нашите клиенти очакваното от тях качество и поддръжката на продукта е от особено голямо значение те винаги да използват най-новите, предоставени от самия производител, софтуери и бази данни за продуктите от системата на KIYO. Основно изискване в това направление е да може да уведомим своевременно и по непосредствен начин нашите потребители по отношение на настъпилите промени, а за тази цел от първостепенно значение е тяхната регистрация на страницата на производителя, дадена по-горе. Официалните заводски актуализации са защитени с парола, която ние автоматично изпращаме на регистриралите се потребители.

Изтеглянето на програмата за настройване на KIYO D Ultimate се осъществява чрез щракване на зеления бутон с надпис „LETÖLTÉS” {„ИЗТЕГЛЯНЕ“}, намиращ се в дясната страна непосредствено под логото „KIYO ULT”. Процесът на протичане на изтеглянето може да се различава в различните браузъри в зависимост от техните настройки. В случай на необходимост, моля да проверите подробностите в менюто на Вашия браузър в раздел „Помощ“!

Актуализиране на софтуера за активното лазерно средство за сигнализиране на измерване KIYO D Ultimate

  • Изтеглете софтуера за настройка, а след това копирайте файла „KiyoConfig.exe“ на флаш-паметта KIYO, която сте получили заедно със закупеното средство!
  • Стартирайте файла „KiyoConfig.exe“ от самата флаш-памет!
  • В долния ляв ъгъл на софтуера за настройка се намира номера на неговата версия, например „Ver.: 171015“. При актуализиране на софтуера или при нов софтуер за настройка номерът на тази версия ще се промени. Колкото по-голямо число представлява номерът на версията, толкова по-нова е програмата, която съдържа, като при всяка нова версия е препоръчително да се актуализира и Firmware-а на продукта!
  • В случай, че желаете да промените настройките на Вашия продукт или неговото функциониране, моля да се обърнете за помощ към нашия колцентър или към Вашия сервизен партньор.
  • Актуализирането на firmware (програмата съдържаща основните функции) можете да извършите и Вие.
  • За изтеглянето на firmware, подходящ по номер на версията е необходима активна интернет връзка. При достъп до интернет щракнете бутона [Firmware letöltése] {Изтегляне на firmware}, при което до файла KiyoConfig.exe на флаш-паметта ще се запише актуализиращия файл на firmware под името „KiyoD.bin“.
  • В случай, че завършите с изтеглянето, затворете програмата и проверете, дали на флаш-паметта е създаден съдържащият актуализирането на firmware файл под името „KiyoD.bin“.
  • При изключен двигател на колата поставете фалш-паметта в USB връзката на лазерното средство (посредством USB кабела). Ако във Вашия автомобил се намират две лазерни централни единици от голямо значение е, че двете единици трябва да се актуализират поотделно.
  • След като свържете флаш-паметта, включете двигателя на автомобила си и включете средството. При това положение данните, намиращи се на флаш-паметта ще преминат към лазерната единица. Бързото премигване на червена светлина сигнализира, че зареждането/качването протича. Бавното премигване на червена светлина означава, че на флаш-паметта няма актуализиращ или настройващ файл, или пък, че флаш-паметта е повредена. Непрекъснатата червена светлина сигнализира, че зареждането е протекло нормално.
  • ВАЖНО! В случай, че флаш-паметта е свързана, средството не функционира! Поради тази причина след приключване на актуализацията, изключете двигателя, извадете флаш-паметта и едва след това стартирайте системата наново!

Изтегляне на софтуер за
настройка и актуализиране

Версия: 231214

Дата:
14.12.2023

Изтегляне на инструкцията
за употреба за детектора