Update cookies preferences Update cookies preferences

актуализиране на софтуера за

KIYO GPS U1

Поредни стъпки при актуализиране на софтуера за GPS U1

 • Проверка на номера на версията на софтуера за средството и на датата на база данните. В системата за менюто на детектора под точка 22  е даден номерът на версията на софтуера, а под точка 23 се намира датата на база данните. За да се установи, дали е необходимо да се извършва актуализация на средството, трябва данните по посочените точки да се сравнят със съответните, постоянно актуализирани данни за номер на версия и за дата на база данни, намиращите се на уебсайта под логото „GPS”. В случай, че те се различават, тогава трябва да се изтегли необходимото за актуализирането приложение.
 • Изтеглянето на програмата се осъществява чрез щракване на зеления бутон с надпис „LETÖLTÉS” {„ИЗТЕГЛЯНЕ“}, намиращ се в дясната страна непосредствено под логото „GPS”. Процесът на протичане на изтеглянето може да се различава в различните браузъри в зависимост от техните настройки. В случай на необходимост, моля да проверите подробностите! За да сме в състояние да предоставим на нашите клиенти очакваното от тях качество и поддръжката на продукта е от особено голямо значение те винаги да използват най-новите, предоставени от самия производител, софтуери и бази данни за продуктите от системата на KIYO. Основно изискване в това направление е да може да уведомим своевременно нашите потребители по отношение на настъпилите промени и да може да обезпечим това, че използваните от тях софтуери да са от официален източник, а за тази цел от първостепенно значение е регистрацията на закупените продукти на страницата на производителя. Официалните заводски актуализации са защитени с име на потребителя и с парола, които ние автоматично изпращаме на регистриралите се потребители.

  За получаване на необходимия за актуализирането код и за получаване на подходящата поддръжка на продуктите трябва да регистрирате продукта на следната страница:
  KIYO Technology регистрация

 • Свързване на детектора към компютъра.
 • Инсталиране на програмата:
  • Щракнете двукратно, за да стартирате изтегления файл за инсталиране „exe” и нека след това операцията да се извърши.
  • С помощта на намиращия се в пакета кабел за данни свържете детектора към компютъра.
  • След натискане на бутона Run {Изпълни} се отваря диалоговият прозорец за инсталиране. В горния ляв ъгъл се вижда серийният номер на версията на приложението за актуализиране на GPS. При положение, че този номер съвпада с номера на версията, показан на уебсайта под логото „GPS“, тогава не е необходимо да се извършва актуализация. В случай, че числото, виждащо се на прозореца е по-високо, от това под иконата на GPS, тогава с натискане на бутона „Frissítés“ {Актуализация} може да се стартира update-ът. След това всички необходими процеси по инсталирането се извършват автоматично.

Изтегляне на инструкцията за употреба за детектора GPS U1

Инструкцията за употреба предоставя помощ за поставяне на детектора GPS U1 по професионален начин, както и за персонализирането на настройките на системното меню. За изтегляне на инструкцията за употреба натиснете зеления бутон „LETÖLTÉS” {„ИЗТЕГЛЯНЕ“}, намиращ се в дясната страна в секцията за изтегляне на Инструкцията за употреба.

В случай, че възникне какъвто и да е спешен въпрос по отношение на софтуера за актуализиране на GPS U1, респективно във връзка с продуктите KIYO, моля да ни позвъните на телефонен номер +36 62 202 303 или да ни изпратите имейл на адрес: info@kiyotechnology.com

Изтегляне на актуализацията
за софтуера

Версия: F250

Език: български

Дата:
29.05.2024

Изтегляне на инструкцията
за употреба за детектора