Update cookies preferences Update cookies preferences

KIYO GPS M1

Настройка и актуализиране на софтуера

Поредни стъпки при актуализиране на софтуера за M1

Средството KIYO GPS M1 може да се актуализира с помощта на „pendrive“ (USB флаш-памет). Флаш-паметта трябва да бъде от файлова система FAT32 и не е необходимо да разполага с големи възможности за съхранение на данни.

 • Изтрийте съдържанието на флаш-паметта или я форматирайте!
 • В случай, че искате да актуализирате програмата на продукта (firmware), тогава изтеглете и копирайте в главната директория на флаш-паметта най-новия „gpsm1.bin“ файл за актуализиране на firmware! При различните видове браузери на основата на разликата в различните настройки може да се получи разлика и в процеса на изтегляне. В случай, че е необходимо, поинтересувайте се за повече подробности! За да сме в състояние да предоставим на нашите клиенти очакваното от тях качество и поддръжката на продукта е от особено голямо значение те винаги да използват най-новите, предоставени от самия производител, софтуери и бази данни за продуктите от системата на KIYO. Основно изискване в това направление е да може да уведомим своевременно нашите потребители по отношение на настъпилите промени и да може да обезпечим това, че използваните от тях софтуери да са от официален източник, а за тази цел от първостепенно значение е регистрацията на закупените продукти на страницата на производителя. Официалните заводски актуализации са защитени с име на потребителя и с парола, които ние автоматично изпращаме на регистриралите се потребители.
 • За получаване на необходимия за актуализирането код и за получаване на подходящата поддръжка на продуктите трябва да регистрирате продукта на следната страница:
  KIYO Technology регистрация
 • В случай, че желаете да актуализирате база данните на координатите, тогава изберете най-благоприятния за Вас вариант, изтеглете го и копирайте изтегления файл на база данните „database.bin“ в главната директория на флаш-паметта!
 • Изключете двигателя на мотоциклета и с помощта на зеления, сигнализиращ за състоянието LED се убедете, че средството се намира в изключено положение!
 • Отстранете капачката против прах от USB контакта, вече вграден в средството KIYO GPS M1 и свържете флаш-паметта, на която са изтеглени актуализиращите файлове, към средството GPS M1!
 • Включете двигателя на мотоциклета и изчакайте няколко секунди! Тогава предупредителният LED ще започне да свети, с което ще сигнализира започването на процеса на зареждане. През цялото време, докато предупредителният LED свети НЕ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЯ и НЕ ИЗВАЖДАЙТЕ ФЛАШ-ПАМЕТТА от контакта! Актуализирането се осъществява в течение на не повече от 1-2 минути!
 • Приключването на актуализирането се сигнализира чрез изключване на предупредителния LED и чрез непрекъснатата светлина на показващата състоянието зелена LED светлина.
 • След приключване на актуализирането изгасете двигателя, отстранете флаш-паметта и поставете отново капачката против прах в контакта USB на средството GPS M1!

Програма (firmware) за KIYO GPS M1

Актуализиращият файл съдържа отнасящите се до функционирането на средството програма. За нейното актуализиране може да има необходимост, при положение, че в актуализацията попадне някаква нова функция или поправка на грешна функция. Името на изтегления файл е: „gpsm1.bin“, като той трябва да се копира на флаш-паметта в съответствие с гореизложените указания.

Актуализиране на база данните за KIYO GPS

В съответствие с Вашите изисквания към продукта може да се изберат две възможни актуализирания на база данните. Единият вариант обхваща координатите на стационарните спийдкамери и системи, на зоните за измерване на средната скорост и на камерите към светофарите за преминаване на червено, докато другият наред с изброените, съдържа и вратите HU-GO за плащане на пътна такса. Необходимост от актуализация възниква тогава, когато Вашето средство разполага с база данни с по-стара дата. Името на изтегления файл е: „database.bin“, а точно той трябва да се копира на флаш-паметта в съответствие с гореизложените указания.

Версия: d1d2d3
Включва: инсталирани светофари, зони със средна скорост и камери с червена светлина

Версия: d1d2d3d7
Включва: инсталирани светофари, зони със средна скорост, камери с червена светлина и порти за пътни такси HU-GO

 

Изтегляне на инструкцията за употреба за детектора GPS M1

Инструкцията за употреба предоставя помощ за поставяне на детектора GPS U1 по професионален начин, както и за персонализирането на настройките на системното меню. За изтегляне на инструкцията за употреба натиснете зеления бутон „ИЗТЕГЛЯНЕ“, намиращ се в дясната страна в секцията за изтегляне на Инструкцията за употреба.

В случай, че възникне какъвто и да е спешен въпрос по отношение на софтуера за актуализиране на GPS M1, респективно във връзка с продуктите KIYO, моля да ни позвъните на телефонен номер +36 62 202 303 или да ни изпратите имейл на адрес: info@kiyotechnology.com.

Актуализиране на Firmware

Версия: v1.0

Дата:
26.05.2017

Актуализиране
на база данните

Версия: d1d2d3
(Без тол-гради)

Дата:
29.05.2024

Версия: d1d2d3d7
(С пътни врати)

Дата:
29.05.2024

Изтегляне на инструкцията
за употреба за детектора