Update cookies preferences Update cookies preferences

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДАННИ

В следващите редове сме събрали всичките налични публикации, които се отнасят до технологията за защита против спийдкамери и системи за измерване на скоростта на автомобилите KIYO TECHNOLOGY, касаещи онези, които може да се изтеглят. Препоръчваме специално актуализациите на база данните, на софтуерите, а в случай на нужда свалянето на актуализации за аудиофайловете и използването на всички тях за постигане на оптималното функциониране на системата. Препоръчва се също изтеглянето на принадлежащите към средствата на системата инструкции за употреба и запознаването с тях!

Лазерно блокиране / Лазерни детектори

Радарни детектори / GPS детектори

KIYO VTX950GPS Радарен и лазарен детектор комбиниран с GPS

истема за предварително сигнализиране на стационарно средство за измерване KIYO GPS M1 за мотоциклети