Изтегляне на данни

В следващите редове сме събрали всичките налични публикации, които се отнасят до технологията за защита против спийдкамери и системи за измерване на скоростта на автомобилите KIYO TECHNOLOGY, касаещи онези, които може да се изтеглят. Препоръчваме специално актуализациите на база данните, на софтуерите, а в случай на нужда свалянето на актуализации за аудиофайловете и използването на всички тях за постигане на оптималното функциониране на системата. Препоръчва се също изтеглянето на принадлежащите към средствата на системата инструкции за употреба и запознаването с тях!

 

Лазерно блокиране / Лазерни детектори

 

 KIYO D Ultimate AP мултифункционално средство


 

 

 

 

 

 KIYO D Ultimate мултифункционално лазерно средство


 

 

 

 

 

 KIYO ProParkXT мултифункционално лазерно средство


 

 

 

 

Радарни детектори / GPS детектори

 

 KIYO U1 GPS детектор с база данни


 • инструкция за употреба за KIYO GPS U1

 • база данни и актуализиране на софтуер за KIYO GPS U1
 •  

   

   KIYO VTX950GPS Радарен и лазарен детектор комбиниран с GPS


   

   

   

   

   

  система за предварително сигнализиране на стационарно средство за измерване KIYO GPS M1 за мотоциклети